Welkom bij WIJDELAND

WIJDELAND is de onderneming van ir. Ruud Kruip MCD & zelfstandige samenwerkingspartners: ervaren adviseurs, kwartiermakers en aanjagers in woningbouw. Als woningbouwexperts helpen WIJ de driehoek van overheid-markt-woningcorporaties met het zichtbaar maken, organiseren én implementeren van kansen in woningbouw- en gebiedsontwikkelingen: rendement uit mens en ruimte.

Onze werkwoorden: expertisediensten in het doorrekenen, plannen, prioriteren en organiseren, verbinden, aanjagen en daarmee versnellen van woningbouwopgaven. Met kennis en diplomatie. Samen realiseren WIJ meer nieuwe woningen in NeDErLAND. Vandaar onze naam: WIJDELAND.

Woningbouwexperts

Nieuwbouw

Versnellen

Woningbouwexperts

Stedelijke ontwikkeling is en blijft mensenwerk. We leven in een wereld waarbij samenwerken aan ruimtelijke opgaven andere talenten vereist dan simpelweg wat bakstenen stapelen. In dit samenspel krijgt niet iedereen altijd volledig zijn zin. Het vergt juist balanceren tussen private en publieke belangen, het verbinden van financiën aan marktontwikkeling, het ontwikkelen van visie en dit omzetten naar renderende projecten in zowel financiële als maatschappelijke zin. In dit speelveld komen wij, een collectief van zelfstandige woningbouwexperts, goed tot ons recht. Soms als een soort relatietherapeut of eerste-hulp-arts, soms als kwartiermaker, meestal als inhoudelijk gedreven verbindend aanjagers. Bij ons draait het om het samenwerkingsproces tussen én met mensen, en het samen bereiken van concrete, liefst tastbare, resultaten. Met één eerste aanspreekpunt: Ruud Kruip.

Expertises

Onafhankelijk, zakelijk en creatief in:

 • Urban development: concept- & gebiedsontwikkeling
 • Strategisch Advies & ad interim Project
 • Procesmanagement
  Financiële
 • Haalbaarheidsanalyse en rendementsrekenen
 • Marketing, Vastgoedcommunicatie & Klantreizen
 • Woningcorporaties | ontwikkelingsmanagement sociale huisvesting
 • Nieuwbouw woningbouw, in het bijzonder levensloopbestendig bouwen

Kennismaken? Doe ik graag!

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

Expertises

Onafhankelijk, zakelijk en creatief in:

 • Woningbouw & integrale gebiedsontwikkeling
 • Levensloopbestendig passend wonen, flexwonen
 • Sociale huur (DAEB), middenduur & vrije sector
 • Strategisch advies & ProjectProcesmanagement
 • Initiëren & aanjagen: ‘maar zo kan het wél!’
 • Haalbaarheidsanalyse en rendementsrekenen
 • Marketing, vastgoedcommunicatie & klantreizen

Kennismaken? Doen we graag! Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.