Welkom bij WIJDELAND

WIJDELAND is de onderneming van ervaren stedelijk ontwikkelaar, interim projectprocesmanager en financieel adviseur Ruud Kruip. Ik help vastgoedontwikkelaars, ontwikkelende bouwbedrijven en woningcorporaties met het zichtbaar maken, organiseren én implementeren van kansen in woningbouw- en gebiedsontwikkelingen: rendement uit mens en ruimte.

Woningbouw

Passend Wonen

Conceptontwikkeling

Ervaren stedelijk ontwikkelaar

Stedelijke ontwikkeling is en blijft mensenwerk. We leven in een wereld waarbij samenwerken aan ruimtelijke opgaven andere talenten vereist dan simpelweg wat bakstenen stapelen. In dit samenspel krijgt niet iedereen altijd volledig zijn zin. Het vergt juist balanceren tussen private en publieke belangen, het verbinden van financiën aan marktontwikkeling, het ontwikkelen van visie en dit omzetten naar renderende projecten in zowel financiële als maatschappelijke zin. In dit speelveld kom ik goed tot mijn recht. Soms als een soort relatietherapeut, anders als conceptontwikkelaar of juist als verbindend aanjager. Bij mij draait het om het samenwerkingsproces tussen én met mensen, en het samen bereiken van concrete, liefst tastbare, resultaten.

Expertises

Onafhankelijk, zakelijk en creatief in:

 • Urban development: concept- & gebiedsontwikkeling
 • Strategisch Advies & ad interim Project
 • Procesmanagement
  Financiële
 • Haalbaarheidsanalyse en rendementsrekenen
 • Marketing, Vastgoedcommunicatie & Klantreizen
 • Woningcorporaties | ontwikkelingsmanagement sociale huisvesting
 • Nieuwbouw woningbouw, in het bijzonder levensloopbestendig bouwen

Kennismaken? Doe ik graag!

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.

Expertises

Onafhankelijk, zakelijk en creatief in:

 • Woningbouw & integrale gebiedsontwikkeling
 • Levensloopbestendig passend wonen, flexwonen
 • Sociale huur (DAEB), middenduur & vrije sector
 • Strategisch advies & ProjectProcesmanagement
 • Initiëren & aanjagen: ‘maar zo kan het wél!’
 • Haalbaarheidsanalyse en rendementsrekenen
 • Marketing, vastgoedcommunicatie & klantreizen

Kennismaken? Doe ik graag! Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen.