Expertiseprogramma Woningbouw

In 2020 is door oud-minister Ollongren de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, kortweg TNW, opgericht. Ruud is verantwoordelijk voor heel provincie Zuid-Holland in het ophalen van knelpunten en het brengen van kennis en adviezen waarmee woningcorporaties en gemeenten vooruit planvorming kunnen versnellen.

Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

In 2020 is door oud-minister Ollongren de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties, kortweg TNW, opgericht. Ruud is verantwoordelijk voor heel provincie Zuid-Holland in het ophalen van knelpunten en het brengen van kennis en adviezen waarmee woningcorporaties en gemeenten vooruit planvorming kunnen versnellen.

De Nieuwe Vogelbuurt Vlaardingen | 2016 – 2018

In opdracht van woningcorporatie Waterweg Wonen ontwikkelt en bouwt Dura Vermeer Bouw Zuid West tot 2024 in drie deelplannen aantrekkelijke eengezinswoningen. Sloop van 651 sociale huurwoningen, de realisatie van 411 koopwoningen en 19 sociale huurwoningen. De Nieuwe Vogelbuurt is en wordt een gerevitaliseerde en veilige gezinswijk voor starters, jonge gezinnen en ouderen met een jonge geest. Met behoud van het unieke, groene en kindvriendelijke karakter.

Levensloopbestendig wonen Résidence Zenobia

In 2013 heeft Dura Vermeer een tender gewonnen voor de ontwikkeling van het Katwijkerlaantracé. Een van de ontwikkelingen betreft de ontwikkeling en bouw van een levensloopbestendig appartementencomplex voor levenslustige 50-plussers. Aan WIJDELAND de opdracht een rendabel project te ontwikkelen.