Flexwonen

Langer thuis

Stedelijke ontwikkeling

Periode:

Januari 2024 – heden

Situatie:

Binnen RVO zijn teams voor ondersteuning en advies van gemeenten en corporaties samengevoegd in het #Expertiseprogramma #Woningbouw. Doel is om vóór eind 2030 in totaal minimaal 900.000 nieuwe woningen gerealiseerd te krijgen of elk ander getal dat daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.

Taak:

In nauwe samenwerking met leden van het Expertteam Woningbouw, de Landelijke Versnellingstafel en de regionale Versnellingstafels doen wij er alles aan om de driehoek gemeenten-markt-corporaties te helpen versnellen (of noem het minder vertragen).

Actie:

Gemeenten, corporaties en marktpartijen ondersteunen met hun woningbouwopgaven, projectmatig knelpunten helpen oplossen en thema’s van rode draden in knelpunten en doorbraken aan de kaak stellen.

Resultaat:

We zijn hard bezig resultaten te behalen.

Voor uw vraagstuk een passende oplossing nodig? Neem contact
op voor een vrijblijvend gesprek.