Klantreizen

Langer thuis

Consumentengedrag

Afstudeeronderzoek

Op 3 november 2020 ben ik afgestudeerd aan de opleiding tot Master City Developer. Mijn afstudeeronderzoek is gericht in welke mate kapitaalkrachtige hoogopgeleide eigenaar-bewoners rationeel (financieel) en emotioneel anticiperen op het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’. Het antwoord is dat het merendeel van hoogopgeleide 55-plus eigenaar-bewoners met een hoog inkomen weliswaar financieel voldoende kapitaalkrachtig is, maar zich niet verbonden voelt met het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’. Dit type woning-eigenaar anticipeert derhalve niet tot nauwelijks op het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’, zowel op financieel (willingness-to-pay) als emotioneel (willingness-to-act) vlak.

Het onderzoek duidt daarmee op een ontwikkeling die nog onvoldoende op het netvlies staat van de relevante professionele actoren: beleidsmakers en projectontwikkelaars. Die lacune kan op termijn leiden tot maatschappelijke problemen. Dat is een onwenselijk toekomstbeeld voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk. Acuut ingrijpen door de Rijksoverheid is noodzakelijk om bewustwording bij de doelgroep te creëren én om projectontwikkelaars te stimuleren woningen te bouwen die het ‘Langer Zelfstandig Thuis’ daadwerkelijk mogelijk maken, ook in het hogere koopsegment. Dan kunnen én de woningmarkt én de eindgebruikers op tijd voorbereid zijn op een ontspannen verblijf nu en een comfortabel leven later; voor een modern, veilig en gezond toekomstbestendig wonen.

Denkt u dat we zakelijk meer voor elkaar kunnen betekenen? Als spreker, gastdocent, vastgoedontwikkelaar of projectprocesmanager in stedelijke ontwikkeling? Laten we dan een kop koffie drinken, via videobellen of live.

Met hartelijke groet,
ir. Ruud Kruip MCD

Aanleiding onderzoek / survey

Van september 2018 tot en met dinsdag 3 november 2020 heb ik gestudeerd aan de postdoctorale opleiding tot Master City Developer (in deeltijd). Op 3 november mocht ik mijn scriptie verdedigen, waarna ik ben geslaagd voor de opleiding. In 2018 en 2019 mocht ik mij, als ingehuurd vastgoedontwikkelaar voor mijn toenmalige opdrachtgever, verdiepen in de nieuwbouwontwikkeling van een levensloopbestendig appartementencomplex in Zoetermeer.
Het resultaat werd een luxe, woonklaar compact gebouw met volop aandacht voor integrale sociaal-maatschappelijke, levensloopbestendige en energetische kwaliteiten, zonder dat het als ‘senioren- of bejaardencomplex’ oogt. Ruim 360 belangstellenden bij voorverkoop, circa 60 inschrijvingen bij verkoop, 14 appartementen. Een bizarre belangstelling (aangenaam verrast door de aantallen en spreiding in de regio) voor vraaggestuurde woonklare woningen, waar alle leeftijdsgroepen zich thuis kunnen voelen, maar vooral gericht op 50-plus.

Ligt die bizarre belangstelling aan de doelgroep, of aan de sector? Met die vraag in het achterhoofd ben ik mij gaan verdiepen in het overheidsbeleid rondom levensloopbestendig wonen en zelfredzaamheid van eigenaar-bewoners. Het resultaat is er nu ook, verkrijgbaar als samenvatting of als gehele scriptie.

Overheidsbeleid

De overheid voert een zorgbeleid van ‘Langer Zelfstandig Thuis‘. Wie voldoende zelfredzaam is, heeft een eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige en comfortabele woning. Een woning waar iemand kan blijven wonen tot het écht niet meer anders kan ‘bij voorkeur’ tot aan het overlijden. Verbouwingen aan uw bestaande woning die het beleid ondersteunen, zoals een traplift of douchezitje, kunnen mogelijk tot € 10.000,- vergoed worden door uw gemeente. Kost de aanpassing meer, dan is het overheidsadvies: verhuizen.

Onderzoeksresultaten Kadaster

Het Kadaster heeft recent onderzocht dat woningeigenaren ouder dan 75 jaar bij verkoop vaak tot 20% lager dan de realistische verkoopwaarde ontvangen, of in ieder geval bereid zijn een lagere verkoopprijs te accepteren. De gemiddelde huizenprijs in Nederland bedraagt ongeveer € 300.000,- (CBS, 2020). De ‘kosten’ bij verhuizen zijn met 20% minderopbrengst (circa € 60.000,-) dus fors hoger dan de € 10.000,- die een gemeente u maximaal vergoedt voor levensloopbestendig verbouwen.

Afstudeeronderzoek

Op 3 november 2020 ben ik afgestudeerd aan de opleiding tot Master City Developer. Mijn afstudeeronderzoek is gericht in welke mate kapitaalkrachtige hoogopgeleide eigenaar-bewoners rationeel (financieel) en emotioneel anticiperen op het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’. Het antwoord is dat het merendeel van hoogopgeleide 55-plus eigenaar-bewoners met een hoog inkomen weliswaar financieel voldoende kapitaalkrachtig is, maar zich niet verbonden voelt met het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’. Dit type woning-eigenaar anticipeert derhalve niet tot nauwelijks op het beleidsthema ‘Langer Zelfstandig Thuis’, zowel op financieel (willingness-to-pay) als emotioneel (willingness-to-act) vlak.

Het onderzoek duidt daarmee op een ontwikkeling die nog onvoldoende op het netvlies staat van de relevante professionele actoren: beleidsmakers en projectontwikkelaars. Die lacune kan op termijn leiden tot maatschappelijke problemen. Dat is een onwenselijk toekomstbeeld voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk. Acuut ingrijpen door de Rijksoverheid is noodzakelijk om bewustwording bij de doelgroep te creëren én om projectontwikkelaars te stimuleren woningen te bouwen die het ‘Langer Zelfstandig Thuis’ daadwerkelijk mogelijk maken, ook in het hogere koopsegment. Dan kunnen én de woningmarkt én de eindgebruikers op tijd voorbereid zijn op een ontspannen verblijf nu en een comfortabel leven later; voor een modern, veilig en gezond toekomstbestendig wonen.

Denkt u dat we zakelijk meer voor elkaar kunnen betekenen? Als spreker, gastdocent, vastgoedontwikkelaar of projectprocesmanager in stedelijke ontwikkeling? Laten we dan een kop koffie drinken, via videobellen of live.

Met hartelijke groet,
ir. Ruud Kruip MCD

Aanleiding onderzoek / survey

Van september 2018 tot en met dinsdag 3 november 2020 heb ik gestudeerd aan de postdoctorale opleiding tot Master City Developer (in deeltijd). Op 3 november mocht ik mijn scriptie verdedigen, waarna ik ben geslaagd voor de opleiding. In 2018 en 2019 mocht ik mij, als ingehuurd vastgoedontwikkelaar voor mijn toenmalige opdrachtgever, verdiepen in de nieuwbouwontwikkeling van een levensloopbestendig appartementencomplex in Zoetermeer.
Het resultaat werd een luxe, woonklaar compact gebouw met volop aandacht voor integrale sociaal-maatschappelijke, levensloopbestendige en energetische kwaliteiten, zonder dat het als ‘senioren- of bejaardencomplex’ oogt. Ruim 360 belangstellenden bij voorverkoop, circa 60 inschrijvingen bij verkoop, 14 appartementen. Een bizarre belangstelling (aangenaam verrast door de aantallen en spreiding in de regio) voor vraaggestuurde woonklare woningen, waar alle leeftijdsgroepen zich thuis kunnen voelen, maar vooral gericht op 50-plus.

Ligt die bizarre belangstelling aan de doelgroep, of aan de sector? Met die vraag in het achterhoofd ben ik mij gaan verdiepen in het overheidsbeleid rondom levensloopbestendig wonen en zelfredzaamheid van eigenaar-bewoners. Het resultaat is er nu ook, verkrijgbaar als samenvatting of als gehele scriptie.

Overheidsbeleid

De overheid voert een zorgbeleid van ‘Langer Zelfstandig Thuis‘. Wie voldoende zelfredzaam is, heeft een eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een veilige en comfortabele woning. Een woning waar iemand kan blijven wonen tot het écht niet meer anders kan ‘bij voorkeur’ tot aan het overlijden. Verbouwingen aan uw bestaande woning die het beleid ondersteunen, zoals een traplift of douchezitje, kunnen mogelijk tot € 10.000,- vergoed worden door uw gemeente. Kost de aanpassing meer, dan is het overheidsadvies: verhuizen.

Onderzoeksresultaten Kadaster

Het Kadaster heeft recent onderzocht dat woningeigenaren ouder dan 75 jaar bij verkoop vaak tot 20% lager dan de realistische verkoopwaarde ontvangen, of in ieder geval bereid zijn een lagere verkoopprijs te accepteren. De gemiddelde huizenprijs in Nederland bedraagt ongeveer € 300.000,- (CBS, 2020). De ‘kosten’ bij verhuizen zijn met 20% minderopbrengst (circa € 60.000,-) dus fors hoger dan de € 10.000,- die een gemeente u maximaal vergoedt voor levensloopbestendig verbouwen.